Разписание на влаковете: (източник http://www.bdz.bg)

София-Враца 

7:35; 9:30; 10:05; 12:25; 15:40; 16:25; 17:30; 19:10

Враца-София

6:50; 7:41; 08:51; 10:15; 13:06; 13:35; 15:47; 17:23; 18:33; 19:28

 

Видинраца

05:55; 12:45; 14:00; 16:05

Враца-Видин

06:06; 09:27; 14:31; 18:09

 

Варна-Враца (с прекачване в Мездра)

04:25; 07:50; 11:00; 12:50; 22:20;

Враца-Варна (с прекачване в Мездра)

07:41; 10:15; 13:50; 15:47

 

Разписание за автобуси:

 

http://www.centralnaavtogara.bg)

http://avtogari.info/

 

София - Враца
06:45; 07:00; 07:30; 08:15; 09:00; 09:30; 11:00; 12:30; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:45; 15:50; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 17:45; 18:00;(
И само в неделя 18:30; 20:00)

билета е 12 лв.