Форма за участие в Открития шампионат на България за жени 2012:

 
Име: .........................
 
Фамилия: .............................
 
Дата на раждане: ................
 
Адрес: ...................................................................
 
Държава: ...........................
 
Шахматен клуб: ..............................
 
Звание: .............. 
 
ELO FIDE: ............ FIDE ID: .............
 
ELO Българско: ..............
 
PASSPORT ID*:..........................
Заявка за резервация в хотел (включително дата на пристигане и заминаване):
...........................................................................
 
Дата: .................... Подпис: .......................................
 
Моля, изпратете своята заявка по и-мейл чрез e-mail или по пощата на адреса по-долу до 30.6.2012**
 
* за чужденци.
** след оповестената дата участието е възможно, но организаторите не гарантират настаняването. 
 
Спортен клуб по шахмат Враца
Бузлуджа 18
3000 Враца
България
Мобилен: +359 878 265 017
e-mail: pss@abv.bg